Privacy policy

Onze privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy en jouw persoonsgegevens, die is heilig voor ons. For real. We gebruiken je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften.

Om te onthouden: iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de Privacywet verwijst naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. En dan verwijzen we af en toe ook nog eens naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Tot zover de juridische mumbo jumbo.  Maar waarover gaat dit eigenlijk? Wel: met deze privacyverklaring willen we je vertellen welke gegevens we eventueel verwerken én wat je rechten zijn. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet je toestemming voor mogelijke verwerkingshandelingen door Like Minds.

Is deze privacyverklaring in steen gebeiteld? Zeker niet. Het zou kunnen dat ze in de toekomst wordt aangepast – in lijn met nieuwe mogelijkheden en updates van wetgevingen. Zijn er substantiële wijzigingen? Dan communiceren we dat glashelder op onze website.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Wij natuurlijk. Deze website is een initiatief van:

Like Minds bv

Winketkaai 25a

2800 Mechelen

btw-nummer: 0682.881.582

e-mail: sam@likeminds.be

telefoon: +32 496 60 44 81

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dat is de hamvraag. En daarop hebben we een sluitend antwoord: we verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. In mensentaal: we doen geen gekke dingen met je gegevens. Volgende persoonsgegevens kunnen door Like Minds verwerkt worden:

 • e-mailadressen
 • naam en voornaam
 • functie en bedrijf

That’s it!

Waarom gebruikt Like Minds je persoonsgegevens?

Goede vraag! We verzamelen je persoonsgegevens om je een veilige, persoonlijke en volledige gebruikerservaring te bieden. Kom je vaak terug naar onze website? Dan wordt de verzameling van je persoonsgegevens uitgebreider.

Die gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden én verbeteren van een (gepersonaliseerde) dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of belangrijk voor je kunnen zijn.
 • De verzameling van analytische gegevens om onze website continu te verbeteren. We gebruiken daarbij volgende gegevens: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, tijdstip en datum van consultatie, welke pagina’s je bezocht, en hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven. Enfin, alle mogelijkheden van Google Analytics dus. Wanneer je onze website bezoekt, ga je dus ook akkoord met deze gegevensverzameling bestemd voor statistische doeleinden.

Wees gerust: de persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik bij Like Minds. Ze worden niet verkocht, doorgegeven, geruild tegen Pokémon-kaarten of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. We nemen alle mogelijke juridische en technische voorzieningen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Cookies? Yes, please!

Bezoek je onze website? Dan worden er cookies op je pc geplaatst. Zo verbeteren we jouw gebruikservaring op ons platform én maken we onze website steeds beter. Wist je dat we ook een retesaaie cookieverklaring hebben? Nu wel!

Jouw rechten

In de eerste plaats: wij garanderen een rechtmatige en veilige verwerking van je persoonsgegevens. Dat doen we op een eerlijke, ethische en technisch vernufte manier. Dat houdt volgende garanties in:

 • Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring binnen het wettelijke kader.
 • Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als het toereikend, nuttig en niet overmatig is.
 • Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. En geen seconde langer.
 • We nemen de nodige technische en beveiligingsmaatregelen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van je persoonsgegevens tot het olympische minimum te reduceren. Is er toch een inbraak in onze informaticasystemen? Dan zal Like Minds alle mogelijke maatregelen nemen om eventuele schade tot een minimum te beperken.
 • Je hebt recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van je gegevens uit onze databank. Met je identiteitskaart in de hand kun je van ons eisen dat we je laten weten of we al dan niet je persoonsgegevens mogen verwerken. Wil je je recht op inzage uitoefenen? Dan zal Like Minds er een gevolg aan geven binnen de maand na het ontvangen van je aanvraag. De aanvraag doe je het best via een aangetekende zending, of – veel sneller, joh! – een e-mail naar sam@likeminds.be.
 • En nu je toch zo ver bent geraakt in deze slaapverwekkende privacyverklaring, vinden we dat je wel een cadeautje verdient. Stuur ons een origineel postkaartje met de melding ‘ik wil een t-shirt’ en je krijgt een verrassing (tip-tap-top, een subtiele hint zit in de melding verstopt). Oké, back to business.
 • Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kun je altijd door ons laten verbeteren. Je kunt dit recht uitoefenen door een aanvullende verklaring door te sturen naar Like Minds. We geven er binnen de maand gevolg aan. Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging je persoonsgegevens door ons te laten wissen.
 • Je hebt het recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens volgens de wettelijke bepalingen. We geven daar dan binnen de maand gevolg aan. Teken je bezwaar aan tegen de verwerking van je persoonsgegevens? Dan staken we onmiddellijk de verwerking van je persoonsgegevens, tenzij Like Minds dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking ervan kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht – dat gebeurt bijna nooit, maar we moeten het vermelden.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Met andere woorden: je kunt de persoonsgegevens die je aan Like Minds verstrekt, krijgen in een gestructureerde en gangbare manier. In een Excel-bestandje, dus. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens uitsluitend rust op jouw verkregen toestemming. Ook hier geldt: we reageren binnen de maand na de ontvangst van je aanvraag via sam@likeminds.be.
 • Je hebt het recht om je toestemming in te trekken. Die intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking op aanpassing van de toestemming vóór de intrekking niet aan.

Je hebt het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Like Minds bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Ook hier geldt (we vallen in herhaling): we reageren binnen de maand na de ontvangst van je aanvraag via sam@likeminds.be.

Ziezo, you made it! Stuur je ons een foto van je shirt?